Български език English language
 
Начало Новини Галерии Членове За нас Контакти Молба за членство
Международни проекти
Туризъм и спорт
Национални инициативи
 
     
line1
Бюлетин line3
Кампании
Документи
Партньори
Медиите за нас
Обратна връзка
Нашите клиенти
down-line
 
 
 
 
НАПРАВЛЕНИЕ "НАЦИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ"

Чрез тези форми на контакт, между младите хора се създават основи за трайно сътрудничество. За нас е от особено значение участието на всички членове в организираните формални и неформални срещи. На повечето от тях има предварително подготвена програма и план на дейностите. Освен организираните от сдружението и ръководството вътрешни срещи, имаме и активно представяне на мероприятия организирани от наши партниращи организации или други които са ни поканили и разчитат на нашите представители за съдействие и развитие на техните проектни дейности. Честа практика са и опознавателни срещи с представители на две или повече неправителствени организации.

 
"ЗАЕДНО СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА" - ТОВА Е ЗАГЛАВИЕТО НА МЛАДЕЖКИЯ ПРОЕКТ ОРГАНИЗИРАН ОТ АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО - СОФИЯ, В КОЙТО ПАРТНЬОР БЕШЕ И СНЦ ЕВРОТЕНДЕНЦИИ
20 Септември 2010
Предвид високите равнища на безработица, и по-конкретно младежката безработица, домакините от АРГО реализираха изключително успешен проект. Той беше финансиран от програма "Младежта в действие", коато се координира за България от Национален център европейски младежки програми и инициативи при Министерски съвет. В тренинг курса участие взема младежи на възраст между 16-26 години от няколко страни на Европейския съюз (Унгария, Словения, Люксембург, Франция, Словакия и България)
argo   argo   argo   argo   argo  
argo
От 10-16 Септември 2010г. в гр. Елин Пелин тренерите обогатяваха знанията на младите участници, както и провокираха генерирането на идеи чрез различни симулационни игри, работа по групи, насърчаване на творческото мислени и др. Домакините бяха предвидили всички удобтва и по този начин спомогнаха за комфорта на участниците. Разходите по настаняването, изхранването и обслужването на младите хора по отношение на канцеларски и презентационни материали, пътните разходи в размер на 70% бяха осигурени чрез целевото финансиране на проекта. Разходите за участник се равняваха на 30% от реалните пътни разходи.
Връщане в началото
МЛАДЕЖКИ КЛУБ "БЪЛГАРИ" ГР. ДРЯНОВО ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ПОСРЕЩНА С ГОСТОПРИЕМСТВО МЛАДЕЖИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА
10 Юли 2010
От 5 до 7 юли Дряново е бъде домакин на трета Национална младежка среща, която се провежда в Парк - хотел „Дряново". Тази година срещата се провежда с финансовата подкрепа на програма "Младежта в действие" по проект BG10/A5.1/057/R1 „Младите хора, местната власт и медиите - обединени в структурния диалог" .
argo   argo   argo   argo   argo  
argo
Целта на проекта е да се привлекат младежки групи, ученически съвети, неправителствени организации от цялата страна, както и местни власти от Дряново и област Габрово и да се проведе един общ диалог по теми, касаещи Младежката политика през 2010 година и Националната младежка стратегия 2010 - 2020 г. По този начин ще се подобри диалога между младежките организации, институциите и медиите. Очакван резултат от реализацията на проекта и от този Национален младежки форум е учредяването на Областен младежки съвет. Сдружение "Евротенденции" взе участие с двама свои представители, като в края на младежкия форум организаторите ни връчиха награда за активноучастие.
Връщане в началото
line
К.К. СЛЪНЧЕВ ДЕН Е ДОМАКИН НА ПОРЕДНАТА НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА ЧИЯТО ТЕМА ТАЗИ ГОДИНА Е "МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ"
09 Юни 2010
Третата национална младежка среща “Младежка заетост” стартира днес край Варна, съобщиха организаторите. Тя се организира от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна в партньорство с Асоциацията за подпомагане на академичната общност и финансовата подкрепа на Програма „Младежта в действие” на ЕС.
Събитието е част от кръга консултации, които се провеждат във всички страни-членки на ЕС по приоритетите на испанското председателство, и е утвърдено като най-престижния младежки форум в България. 
Над 190 участници и гости ще дискутират младежкото предприемачество, кариерното развитие, образованието, правата и задълженията в трудовата заетост. 
По време на конференцията младежите ще се срещнат с представителите на Европейската комисия и Европейския парламент, които отговарят за младежката политика. Акцентът на срещата е младежката заетост и подобряването на ситуацията нна пазара на труда за младежи.
Младежката среща ще приключи на 12 юни /събота/ в Морската градина с национално младежко изложение, което за седми път събира най-активните младежки организации в България.
         
Връщане в началото
line
НАЦИОНАЛЕН ДЕБАТ "ЛИЦЕТО НА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩЕСТВОТО" СЪБРА МЛАДЕЖИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА В МОРСКАТА НИ СТОЛИЦА ГР. ВАРНА
13 Юни 2009
1   2   3   4   4   5
"Лицето на младите" е поредицата от успешните проекти на Община Варна и Сдружение за мир и развитие на Балканите гр. Пловдив. Този тип младежки срещи първо са обект на желание и мотивация от много млади хора и второ имат изключително значение и влияние за гражданското общество предвид последствията от положения труд. Както всяка година, така и тази мероприятието се проведе в морската столица гр. Варна. Представител за СНЦ "Евротенденции" беше Станимир Атанасов. В негово лице имаме и делегат в Младежкия консултативен орган и вярваме, че ще участва активно в изграждането и координиране дейностите на МКО
Връщане в началото
line
ПРИЯТЕЛИТЕ НИ ОТ МЛАДЕЖКИ КЛУБ "БЪЛГАРИ" ГР. ДРЯНОВО НИ ПОКАНИХА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ОРГАНИЗИРАНА ОТ ТЯХ
24 Април 2009
1   2   3   4   4   5
И тази година нашите приятели и колеги от МК "Българи" успяха да намерят общ език с общината и да организират таза интересната и генерираща много положителни чувства среща. За разлика от миналата година, през дните на обмен и активно представяне на младежкия неправителствен сектор, бяха поставяни въпроси с малко по-различна структура. Предимно отнасящи се до намирането на решения на проблемине на младите хора. Защото за по-просветените в НПС е известно, че в 90% от случаите на дискусия всеки споделя собствените проблеми, но не генерира идеи за решаването им. Никифор Тодоров като историк и археолог сподели своите наблюдения и направени анализи по повод активната работа с млади хора на хълма Трапезица и как представена по този начин историята може да бъде изключително интересна за младия подрастващ човек. Искрени благодарности за организаторите!
Връщане в началото
line